Hem


Från idé till färdigt bygge! Vi utför entreprenader inom bostäder, samhällsbyggnader, handel, industri och offentlig verksamhet

Fasad- och skyddsåtgärder
Herrhagen


Underhåll och brandförstärkande åtgärder av fasad på flerbostadshus i Herrhagen.

Renovering av balkonger samt nya uteplatser på markplan.

Kund: Kopparstaden

Det första huset beräknas färdigt under maj månad 2020.


Ramundberget


Nybyggnation av 12 st bostadsrättslägenheter i Ramundberget. Bygget pågick mellan maj-december 2019.


Tak- och fasadrenovering Stånggatan


Byte av tak och fasader samt tilläggsisolering på flerbostadshus på Stånggatan i Borlänge. Kund: AB Stora Tunabyggen 

Till- och ombyggnad Nygårdsskolan


I juli 2019 färdigställdes till- och ombyggnaden av Nygårdsskolan i Borlänge åt Borlänge kommun.

Nybyggnad Säterdalen


Nybyggnad av stall, förråd och skärmtak vid fäboden Säterdalen åt Säters kommun.